Založ si blog

Vizualizácia dát z havarijných zapisovačov asi neodhalí príčinu havárie. . . prečo? ?

 

Havarijné zapisovače na palube lietadla, nech sú vyrobené kýmkoľvek, sú v podstate digitálne záznamík údajov snímaných počas letu. Jedným zo základných výstupov  sú krivky základných údajov  letových parametrov.. ako je výška letu, rýchlosť letu ,uhlové rýchlosti otáčania lietadla okolo jednotlivých osí.. pohyby plynových pák, .. a údaje o činnosti systémov lietadla.. motorov, olejového , hydraulického..otáčky motorov, poloha kormidiel, tlak paliva, tlak hydrauliky, tlak oleja teploty.. tlaky v motore.. kompresore, turbíne..  a podobne. Druhé signály sú diskrétne( jednorázové) a nie spojité.. teda napríklad, vysunutie podvozku, zasunutie podvozku  otvorenie obtokového ventilu paliva na filtri.. vysunutie klapiek, mechanizácie krídla…

Základným výstupom je rada kriviek vybraných parametrov prebiehajúcich v čase. Pre vyhodnotenie sa zvyčajne vyberá v jednej skupine maximálne 6 parametrov. Záznam letu v civilnom letectve sa nevyhodnocuje po každom lete ako vo vojenskom letectve, ale až v prípade incidentu, alebo podozrenia z nejakého nenormálneho priebehu letu. Moderné digitálne zapisovače zapisujú niektoré údaje aj niekoľko desiatok krát za sekundu( tie veľmi dôležité) iné raz za sekundu a sú aj údaje, ktoré sa nezapisujú. Sú schopné zapísať aj viac ako STO parametrov letu..a údajov o práci lietadlových systémov.  Správne vycvičený pracovník SOK.. skupina objektívnej kontroly nepotrebuje  previesť údaje do simulácie letu. Prečo??? No lebo táto simulácia nám neukáže nič viac, len to čo sme už videli v krivkách a číslach  jednotlivých parametroch. Táto slúži len ako pomôcka pre zlepšenie názornej ukážky polohy lietadla vzhľadom k terénu pre tých čo nevedia čítať z bežného zápisu. A preto som presvedčený, že ak nenašli nič na zápise, tak im nepomôže ani  jeho vizualizácia nejakou siluetkou lietadla pohybujúcou sa vzhľadom k zemi… Aj v našej armáde sme nahradili staré zapisovače ktoré zobrazovali max 12 spojitých parametrov na kinofilm(SARP12), zapisovačmi a vyhodnocovacím zariadením vyrobeným  firmou SPEEL Praha.. pobočka výskumného leteckého ústavu. Systém zobrazenia zápisu PANDA je na všetkých vojenských letiskách.  Tiež máme vizualizáciu. Teda simuláciu letu aj v podobe siluetky lietadla… ale ako som napísal.. tá siluetka len a len ukáže to čo sme vyčítali z kriviek… a čísel..

Neviem či majú na Jak 42 zapisovaný aj pokles tlaku v pneumatikách…. myslím že ani nie.. lebo to nie je štandardný parameter..

Vychádzam teraz z publikovaných informácií.. ak boli motory na 100 %,… všetky kormidlá nastavené správne do vzletoveje konfigurácie..( vrátane mechanizácie krídla), nenastal náhly pokles tlaku paliva ani otáčok, či z dôvodu nasatia cudzieho predmetu alebo nečistoty v palive.. či závade regulácie motorov, neboli vysunuté brzdiace klapky a ani neboli zabrzdené podvozky…. a predsa  lietadlo nenabralo dostatočnú rýchlosť odpútania na predpísanej dráhe.. a teda nenabralo ani dostatočnú výšku pri prelete nad inkriminovanou anténou, do ktorej vrazilo.. tak mi z toho vychádza jedno..

Spomínate na poslednú haváriu Concorde????? Kus dielu z predchádzajúceho lietadla na dráhe spôsobil haváriu.. nabehli naň podvozkom, a prerazili si krídlovú nádrž  a vytekajúce palivo vlastne zapálilo lietadlo.. a tým znížilo vztlak  natoľko, že nevzlietlo ale padlo pre nedostatok vztlaku.. pod krídlom musí byť vzduch stlačený.. tam sa zohrial a krídlo prestalo niesť.. zároveň asi nemali dostatok paliva pre plný výkon motorov..

http://www.youtube.com/watch?v=Ougx_P6Uuqw&feature=related

prepis zvuku zo zapisovača komunikácie.. neuveriteľný kľud v hlasoch, aj keď riešia záchranu svojich životov..

V havarijnom zapisovači nemohli nájsť príčinu prečo  palivo začalo vytekať pod lietadlo.. nakoniec sa ukázalo, že to nebola technická chyba lietadla ..  ale len odpadnutá časť z predchádzajúceho  , ktorú si concorde svojim podvozkom vyhodil a tým prerazil nádrž…. smutné..

Teraz späť  k Jak 42 z Jaroslavli… ak teda nič nenasvedčuje z havarijného zapisovača, že ide o technickú príčinu.. tak hľadáme prečo nenabralo lietadlo dostatočnú rýchlosť odpútania ešte na dráhe?? Niečo ho brzdilo..  a tým mu zabránilo zrýchľovať, to niečo ak to neboli motory ani aerodynamická brzda..( spoilery- inerceptory.. ako sa komu páči.. na hornom (dolnom) poťahu krídla) tak môže byť len podvozok..  a teda:

–          Buď nebol dostatočne odbrzdený  pre technickú príčinu ..pilot odbrzdil…ale ( poznáte to aj z auta.. pakne šúchajú.. lebo zostal visieť valček) zvýšené trenie v brzdách dovolilo lietadlu zo začiatku normálne zrýchlovať, ale zohrialo disky kolies a tým  sa odtavila poistka ktorá bráni nárastu tlaku v pneumatike( hlavne pri zlom pristátí) a aby sa táto neroztrhla, tak sa vypustí z nej vzduch cez  tavnú poistku.. toto keď sa stane pri štarte.. dôjde okamžite k deštrukcii pneumatiky.. a následne so  zvyšujúcou sa rozjazdovou rýchlosťou aj k deštrukcii kolies.. a tu sme.. prestaneme zrýchlovať, lebo valivé trenie sa zmení na klzné a toto nás začne brzdiť.. a tak prestaneme naberať rýchlosť potrebným tempom.. odpútame sa síce z dráhy.. ale neskoro  a teda máme nedostatočnú výšku a nemáme ani dostatočnú vztlakovú silu na pokračovanie v lete…. stožiar.. kontakt pád..

–          Mohlo dôjsť presne ako u toho Concorde k poškodeniu podvozku niečím ležiacim na dráhe.. model pokračuje rovnako.. nedostatočné naberanie rýchlosti lebo máme poškodený podvozok.. atd ako v bode hore…

 

Ani pri jednom tomto defekte sa nič nenájde na havarijnom zapisovači.. lebo všetko je normálne.. len lietadlo zrazu prestane zrýchľovať tak ako má..

– alebo sa neprestavil stabilizátor( kromidlo na vodorovnej chvostovej ploche*) do polohy vzlet pri potiahnutí  pred odpútaním?? to by bolo však viditeľné na zázname z havarijného zapisovača..

Vychádzam z predpokladu že všetko na havarijnom zapisovači je v NORME…  niektorí svedkovia hovorili o zadymení pri rozjazde lietadla v určitej fáze vzletu.. práve toto by bolo vysvetlením tragickej havárie..  dokonca ani simulovaný let s rovnakými podmienkami túto chybu neodhalí.. lebo jednoducho nebude poškodenie podvozku v určitej fáze vzletu simulované..  ale aj k tomuto poškodeniu muselo dôjsť tesne pred dosiahnutím rýchlosti odpútania.. lebo ak by k nemu došlo v prvej fáze rozjazdu, tak by sa odlomili podvozky.. alebo by to iskrenie bolo evidentné a riadiaci dispečer  by dal pokyn k prerušeniu vzletu.( horčíková zliatina  z ktorej sú kolesá horí rýchlo a žiarivým plameňom).. Lietadlo už muselo byť nadľahčované dostatočnou vztlakovou silou a podvozky už len brzdili a zabránili ďalšiemu potrebnému zrýchľovaniu.. viem veľká náhoda.. ale..lenže na fotografiách je vidno gumu na podvozkoch.. a teda je nepravdepodobné, že by tieto zapríčinili také dlhé rozbiehanie a neskoré dosiahnutie rýchlosti odpútania..

– alebo mu jednoducho vysunulo vztlakové klapky na ” veľké” teda  na pristávacie klapky a nie vzletové..  v určitej fáze vzletu..toto ale údajne  vylúčili..no brzda by to bola riadna..

http://www.youtube.com/watch?v=XxHPDjJvVso 25 sekunda a zastavte si obrázok… klapky však vyzerajú že sú v režime vzlet..

Som zvedavý ako to dopadne..  nedalo mi pošpekulovať o možnej príčine.. len preto, že tvrdia, že všetko bolo v norme…  O jednom som však presvedčený.. Žiadna vizualizácia údajov letu neprinesie ani BAJT nových údajov.. budú zobrazené tie, čo už vyhodnocovali, len v inej , pre laikov pochopiteľnejšej forme.. Preto by ma veľmi prekvapil fakt, že simuláciou letu na kompjuteri a jeho vizualizáciou by prišli na príčinu tejto leteckej katastrofy.

V lietadle je ešte aj zapisovač komunikácie.. ale z jeho skúmania doteraz neboli uverejnené žiadne výstupy.. toto všetko je len úvaha o možnej príčine.. nemám vôbec žiadne iné informácie, len tie, čo boli v médiách.. je možné, že ešte nájdu príčinu v havarijnom zapisovači  v niektorom lietadlovom systéme.. a podvozok prestane byť podozrivý.. Sám vytvorím pravdepodobnú teóriu príčiny.. ale hneď si ju aj vyvrátim z dostupných fotografií a údajov.. je to zložitá situácia a na nej chcem demonštrovať, že každý predčasný záver môže byť nepresný a nepravdivý.. Treba vskutku počkať na závery vyšetrovacej komisie.. mnohé môže objasniť aj jediný žijúci svedok. palubný inžinier.. ak si ovšem spomenie.. V každom prípade je zrejmé, že ak vzlet neprebiehal štandartne a odpútanie nenastalo v predpokladanom čase, mali piloti vzlet prerušiť.. je však otázka , do akej miery boli pod tlakom že MUSIA odletieť…takže sa javí okrem nezodpovedanej otázky prečo neakcelerovali pri vzlete dostatočne ( technická príčina) aj veľmi pravdepodobná príčina zlyhania ľudského faktora.. neprerušenie vzletu.. lebo..

vztlakové kalapky pri poslednom vzlete keď už malo byť lietadlo dávno vo vzduchu boli v tejto konfigurácii

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=283908678287774&set=a.146589645353012.27228.100000059330657&type=1&theater

pravý podvozok poškodený nevyzerá..

Ja len toľko..

Vizualizácia letu L 39 pomocou jedného z programových blokov PANDA…

http://www.speel.cz/?p=451

PS: DNES RÁNO SOM OBJAVIL TOTO:..http://www.lifenews.ru/news/69958

pre tých čo nevedia rusky.. 100 metrov pred koncom vzletovej dráhy objavili stopy po brzdení.. pravého podvozku.. zrejme šlo o náhle brzdenia.. možno chybu brzdového systému.. ďalej preverujú… predsa žeby mnou včera vyslovená teória????? teda porucha podvozku.. brzdného systému tesne pred odpútaním??? to by ho trošku spomalilo..  počkáme..

posledný odkaz: je záznam komunikácie medzi posádkou…..  podľa simulácie .. 7 sekúnd  z rozjazdu už spotrebovali a nemali nominálny režim motorov pri ktorom chceli štartovať.. keď pritiahol, nos mu nešiel hore.. keď už sa odpútali na vyššej j rýchlosti.. nie 210 ale 230 tak sa asi snažil vyhnúť tomu stožiaru   a preto sa zvalil na ľavé krídlo..  stožiar  aj tak nabúral pravým krídlom.. prečo sa neodlepili?? mali dostatočnú rýchlosť aj keď na konci dráhy.. čakám na nové info..

http://www.youtube.com/watch?v=yJbLsuKsAT0&feature=player_embedded

Nemeckí poslanci Bundestagu nevpustení na leteckú základňu Incirlik v Turecku, Trump- Severná Kórea predstavuje veľký problém, ktorý bude vyriešený!

26.05.2017

Dve správičky, ktoré som vyčítal vo svetovej tlači. Nemeckí poslanci chceli navštíviť svojich vojakov, ktorí pôsobia v Turecku na leteckej základni Incirlik, odkiaľ sa zúčastňujú so svojimi viac »

Študentské roztopaše, počas studenej vojny na vysokej leteckej.

24.05.2017

Štúdium vysokej školy som začal v čase posledných záchvevov studenej vojny. Stredná bola v leteckých opravovniach Trenčín, ktoré som mal od rodičovského domu 4 kilometre, tak voľba bola viac »

Čriepky z preškolenia na MiG-29 v ďalekom Kazachstane a Kirgizstane. časť1.

23.05.2017

Počas preškolenia na MiG-29, keď sa konečne dohodla cena za celý kontrakt aj s dodávkou lietadiel ako odpis z ruského dlhu voči Československu, (Ich cena bola pravdepodobne na úrovni 5 mil USD, viac »

VW Touareg 2015

Nemci sú zlí, tvrdí Trump. Hnevajú ho milióny nemeckých áut v USA

27.05.2017 09:43

Donald Trump sa v Európe sťažoval na Nemcov, podľa magazínu Der Spiegel ich označil za veľmi zlých pre obchodný prebytok.

Líbya, migranti

Boje medzi milíciami v líbyjskom Tripolise si vyžiadali 28 mŕtvych

27.05.2017 08:05

Líbyjské ministerstvo zdravotníctva informovalo v piatok o celkove 28 mŕtvych a viac ako 130 zranených v dôsledku prudkých bojov, ktoré vypukli medzi ozbrojenými skupinami.

Ivanka Trump a jej manžel Jared Kushner

Washington Post: Trumpov zať chcel tajný informačný kanál s Ruskom

27.05.2017 07:32

Ruský veľvyslanec podľa denníka The Washington Post povedal svojim nadriadeným, že Kushner navrhol k diskusiám využívať ruské diplomatické priestory.

Brzezinski

Zomrel Zbigniew Brzezinski, vplyvný muž americkej politiky

27.05.2017 07:18, aktualizované: 09:01

Vo veku 89 rokov zomrel v Spojených štátoch bývalý americký bezpečnostný poradca prezidenta Jamesa Cartera a politológ Zbigniew Brzezinski.

simon22

Nežijem krátko aby som nič nevedel, ale ani príliš dlho aby som všetko zabudol...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 292
Celková čítanosť: 950427x
Priemerná čítanosť článkov: 3255x

Autor blogu

Kategórie