Založ si blog

Zelenskij pravdepodobne spáchal ťažký zločin proti štátu. Klamstvá neobstoja ale všetci mlčia.

Musím sa znova vrátiť k neústavnému uchopeniu moci prezidentom Zelenskím, teraz 21.mája 2024. V roku 2019 vyhral voľby Vladimír Zelenskij a ujal sa úradu 21.mája 2019 na 5 ročné obdobie. Podľa ukrajinskej ústav sa mali voľby konať poslednú nedeľu v marci v piatom roku funkčného obdobia prezidenta. Marec prešiel a voľby sa nekonali. V roku 2022 zaviedla vláda po invázii Ruska stanné právo.

Keď sa ukázalo v roku 2023, že sa prezident nechystá vyhlásiť  prezidentské voľby v riadnom termíne, ozvali sa hlasy zo západu a upozorňovali ho, že to nie je správny krok.

Prezident PZRE Tiny Kox povedal 17. mája 2023 Oľge Avivazovskej v online rozhovore nasledujúce:  Je jasné, že vaša ústava nedovoľuje organizovať voľby, keď platí stanné právo. Taká je situácia. Takže v tejto chvíli vaša krajina nemôže organizovať voľby. To je jasné a nechcem v tom mať nejaké nedorozumenie. Na druhej strane, Ukrajina ako plnohodnotný člen Rady Európy je, samozrejme, demokracia. A hoci demokracia je oveľa viac ako len voľby, myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že bez volieb nemôže demokracia správne fungovať. Čo chcem povedať vláde, parlamentu a ľudu Ukrajiny – je vo vašich rukách, aby ste rozhodli, či a kedy sa budú konať voľby. Kým bude stanné právo a vaša ústava bude taká, aká je, voľby nebudú. Ale v určitom okamihu budú voľby. A moja rada je začať sa na to pripravovať čo najskôr. Pretože si myslím, že každý na Ukrajine súhlasí s tým, že v konečnom dôsledku sú to obyvatelia Ukrajiny, ktorí rozhodujú o tom, kto ich bude zastupovať v parlamente a vo vláde. Pokiaľ si vaša vláda a parlament myslia, že by sa mali riadiť ústavou, potom nie sú možné žiadne voľby. Ale, samozrejme, je v rukách vašej vlády a vášho parlamentu, aby prípadne upravili ústavu a umožnili, aby bolo v určitom okamihu zrušené stanné právo, alebo iným spôsobom boli povolené voľby. Chcem tým povedať, nenechávajte to v rukách ruského agresora, či a kedy budú voľby. Pretože je jasné, že na základe súčasných zákonov na Ukrajine nemôžete mať voľby.

USA taktiež nabádali Ukrajinu, aby usporiadala voľby prezidenta v riadnom termíne, lebo to patrí k demokracii. Je len na vedení štátu ako by to zorganizovalo.“

Keď som napísal prvý blog 13. mája 2024 o vznikajúcej protiústavnej situácii na Ukrajine, ozvali sa „komentátori“ a tvrdili, že ak je vyhlásené stanné právo a tým sa voľby nemôžu konať. Tak som si dal dnes námahu a znova sa pozrel na znenie Ústavy Ukrajiny, ktorá je najvyšším zákonom ako všade v demokracii. Výsledok je šokujúci.. PREZIDENT ZELENSKIJ PORUŠIAC ÚSTAVU UZURPOVAL PRE SEBA FUNKCIU PREZIDENTA A TÝM VYKONAL TRESTNÝ ČIN…. V ústave je totiž napísané jasne „Ak uplynie funkčné obdobie Najvyššej rady Ukrajiny v období stanného práva alebo výnimočného stavu, jej právomoci sa predlžujú do dňa prvého zasadnutia prvého zasadnutia Najvyššej rady Ukrajiny zvoleného po zrušení stanného práva alebo núdzového stavu.“

O voľbe prezidenta nie je nič také v ústave napísané, ba čo viac, v článku 103 sa hovorí výhradne o PIATICH ROKOCH MANDÁTU, čo je doplnené platným rozhodnutím ústavného súdu z 15.mája 2014 päťročné obdobie ustanovené prvou časťou článku 103 základného zákona Ukrajiny jediným ústavne ustanoveným obdobím, na ktoré sa volí prezident Ukrajiny. Tento termín platí rovnako pre prezidenta Ukrajiny zvoleného v riadnych voľbách a pre prezidenta Ukrajiny zvoleného v mimoriadnych voľbách.“

Takže je nad slnko jasnejšie, že všetko čo Zelenskij nariadil po 21.máji 2024 je nezákonné , všetko čo podpísal aj vzhľadom k medzinárodným organizáciám, či iným krajinám podpísal BEZ PLATNÉHO MANDÁTU PREZIDENTA… Jeho pozícia vo funkcii prezidenta stratila zákonnosť, dokonca nevyhlásením prezidentských volieb porušil ÚSTAVU a možno to považovať za protizákonné uchopenie moci, čo je jedným z najťažších zločinov proti štátu. VŠETCI svorne mlčia a nechávajú veci bez povšimnutia. Čakáme na prevrat, ktorý by na Ukrajine vrátil výkonnú moc do ústavných rámcov?

Prikladám link na platné znenie Ukrajinskej Ústavy, komu by sa ju nechcelo čítať celú, taktiež som priložil výpis podstatných častí spomenutých v mojom blogu.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Len pripomeniem základné pravidlo práva, že právny stav nemožno dosiahnuť protiprávnymi prostriedkami. To neplatí pre revolúcie, no tvrdíme, že Ukrajina je PRÁVNY ŠTÁT a je tesne pred prijatím do EU….

Kapitola IV
NAJVYŠŠIA RADA UKRAJINY

Článok 75. Jediným orgánom zákonodarnej moci na Ukrajine je parlament – ​​Najvyššia rada Ukrajiny.

{Oficiálny výklad ustanovení článku 75 pozri v náleze Ústavného súdu č. 17-рп/2002 zo dňa 17.10.2002 }

Článok 76. Ústavné zloženie Najvyššej rady Ukrajiny tvorí štyristopäťdesiat ľudových poslancov Ukrajiny, ktorí sú volení na základe všeobecného, ​​rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na obdobie piatich rokov.

Článok 77. Riadne voľby do Najvyššej rady Ukrajiny sa konajú poslednú októbrovú nedeľu piateho roku mandátu Najvyššej rady Ukrajiny.

{Prvá časť článku 77 v znení zákonov č. 2952-VI zo dňa 02.01.2011 č. 742-VII zo dňa 21.02.2014 }

Mimoriadne voľby do Najvyššej rady Ukrajiny menuje prezident Ukrajiny a konajú sa do šesťdesiatich dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia o predčasnom ukončení právomocí Najvyššej rady Ukrajiny.

Postup konania volieb ľudových poslancov Ukrajiny je stanovený zákonom

Článok 83. Pravidelné zasadnutia Najvyššej rady Ukrajiny začínajú každý rok prvý utorok vo februári a prvý utorok v septembri.

Mimoriadne zasadnutia Najvyššej rady Ukrajiny s programom zvoláva predseda Najvyššej rady Ukrajiny na žiadosť prezidenta Ukrajiny alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny ľudových poslancov Ukrajiny z ústavného zloženie Najvyššej rady Ukrajiny.

V prípade vyhlásenia dekrétu prezidenta Ukrajiny o zavedení stanného práva alebo výnimočného stavu na Ukrajine alebo v niektorých jej lokalitách sa Najvyššia rada Ukrajiny stretne na dva dni bez zvolávania.

Ak uplynie funkčné obdobie Najvyššej rady Ukrajiny v období stanného práva alebo výnimočného stavu, jej právomoci sa predlžujú do dňa prvého zasadnutia prvého zasadnutia Najvyššej rady Ukrajiny zvoleného po zrušení stanného práva alebo núdzového stavu.

Kapitola V
PREZIDENT UKRAJINY

Článok 102. Prezident Ukrajiny je hlavou štátu a hovorí v jeho mene.

Prezident Ukrajiny je garantom štátnej suverenity, územnej celistvosti Ukrajiny, dodržiavania ústavy Ukrajiny, ľudských a občianskych práv a slobôd.

Prezident Ukrajiny je garantom realizácie strategického smerovania štátu k plnému členstvu Ukrajiny v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.

{Článok 102 sa dopĺňa treťou časťou v súlade so zákonom č. 2680-VIII zo dňa 02.07.2019 

rozhodol sa:

1. Ustanovenia prvej a piatej časti článku 103 Ústavy Ukrajiny treba chápať tak, že prezidenta Ukrajiny volia občania Ukrajiny v mimoriadnych, ako aj v riadnych voľbách na obdobie päť rokov.

2. Rozhodnutie Ústavného súdu Ukrajiny je pre územie Ukrajiny záväzné, konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

Rozhodnutie Ústavného súdu Ukrajiny podlieha zverejneniu vo „Vestníku Ústavného súdu Ukrajiny“ a v iných oficiálnych publikáciách Ukrajiny.

ÚSTAVNÝ SÚD UKRAJINY

Článok 103. Prezidenta Ukrajiny volia občania Ukrajiny na základe všeobecného, ​​rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na obdobie piatich rokov.

{Oficiálny výklad ustanovení prvej časti článku 103 pozri v náleze Ústavného súdu č. 5-рп/2014 z 15. mája 2014 }Preto je päťročné obdobie ustanovené prvou časťou článku 103 základného zákona Ukrajiny jediným ústavne ustanoveným obdobím, na ktoré sa volí prezident Ukrajiny. Tento termín platí rovnako pre prezidenta Ukrajiny zvoleného v riadnych voľbách a pre prezidenta Ukrajiny zvoleného v mimoriadnych voľbách. „

Riadne voľby prezidenta Ukrajiny sa konajú poslednú marcovú nedeľu piateho roku funkčného obdobia prezidenta Ukrajiny. V prípade predčasného ukončenia právomocí prezidenta Ukrajiny sa voľby prezidenta Ukrajiny uskutočnia do deväťdesiatich dní odo dňa zániku právomocí.

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Efektívne využitie „Boydovho cyklu“ určí, kto bude vo vojne úspešnejší. Môže prehrať celé ľudstvo.

04.06.2024

Prečo Ukrajina nie je stále blízko k víťazstvu ? Začnem všeobecnými ukazovateľmi. HDP Ukrajiny do začiatku vojny bolo 160 mld USD, Ruska 2,2 bilióna USD, Nemecka 4,1 bil USD, EU mala 17, bil. USD. Putin používa na vojnu priemerne 120 mld USD, čo je ročne 5,4% HDP. Európska pomoc za dva roky vojny predstavovala asi 88 miliárd USD, čo je 0,25% HDP. Reálny pomer výdavkov na vojnu [...]

Prekročíme „Rubikon“ a nebude cesty späť? Rus intenzívne zopakoval hrozbu použitia jadrových zbraní!

30.05.2024

Len prednedávnom som na otázku, ako bude pokračovať vývoj konfliktu východ západ vedeného na Ukrajine povedal, že v prípade zvyšovania tlaku na použitie západných zbraní na teritoriu Ruska a prípadnej účasti vojenských expertných síl na teritoriu Ukrajiny, či zasiahnutia ruských rakiet a dronov z území štátov NATO ( Poľsko, Slovensko, Rumunsko či Bulharsko) bude [...]

Útok nad Charkovom, jeho intenzita a ciele.

22.05.2024

Aby sme si urobili predstavu o operácii nad Charkovom , dám príklad z roku 1968 a obsadení Československa. 1968. intervenční vojska pravděpodobně disponovali 6.300 tanky, 2.000 děly, 550 bojovými a 250 dopravními letouny. Souhrnné počty vojsk byly odhadovány na více něž 500.000 osob. 1989-91 odišlo z ČSSR 75 000 vojakov, 1220 tankov, 1250 diel,96 lietadiel a [...]

biden, obama

Už aj Obama spochybňuje Bidena: Šance na triumf klesli, mal by zvážiť životaschopnosť kandidatúry

18.07.2024 22:40

Obama údajne v zákulisí vyjadril obavy, že prieskumy verejnej mienky sa od Bidena odkláňajú a opúšťajú ho darcovia jeho kampane.

republikáni trump

Republikáni na zjazde nosia obväzy na uchu zo solidarity s Trumpom

18.07.2024 22:12

Trump prišiel na zjazd strany s obväzom na pravom uchu, ktoré mu postrelil atentátnik.

Ľupták

Poslanca Ľuptáka napadli v Humennom, v pondelok spochybňoval útok Ruska na nemocnicu v Kyjeve

18.07.2024 21:40, aktualizované: 21:53

Poslanec za SNS Ivan Ševčík a člen strany Národná koalícia informoval, že v Humennom napadli jeho kolegu Pavla Ľuptáka.

Just Stop Oil Protest

Britskí aktivisti si vypočuli bezprecedentný trest za nenásilný protest. Sudca: Ste fanatici

18.07.2024 20:32

Podľa prokurátorky Jocelyn Ledwardovej ekonomické náklady protestu dosiahli najmenej 770 000 libier.

simon22

Nežijem krátko aby som nič nevedel, ale ani príliš dlho aby som všetko zabudol...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 555
Celková čítanosť: 3199326x
Priemerná čítanosť článkov: 5765x

Autor blogu

Kategórie

Archív