Založ si blog

O Mníchovskej zrade sa mlčí, dnes máme 82 výročie dňa, keď nás FRA, GB a ITA darovali Hitlerovi!

Dnes 29.9.2020 máme 82. výročie Mníchovskej zrady, ktorou nás Británia, Francúzsko a Taliansko venovali Hitlerovému Nemecku.. NAŠE MÉDIÁ MLČIA! Za povšimnutie stojí hlavne Nemecko Anglický dodatok, kde sa mojkajú a sľubujú si nikdy viac proti sebe … Písal sa 30.október 1938.. Toto bol začiatok II.WW a nie napadnutie Poľska o rok neskôr. Všetci kričali že vojnu začalo Rusko( vtedy ani neexistovalo), lebo na základe zmluvy Ribbentrop – Molotov z 23.8.1939. napadlo 17.9. 1939 Poľsko. Ten podpísali až stroskotali rokovania ZSSR s Britániou a Francúzskom o vojenskej spolupráci 21.8.1939. Francúzi , Briti a Taliani sa zaviazali v zradcovskej zmluve garantovať naše hranice vziknuté  v októbri 1938. KDE BOLI A ČO GARANTOVALI 14.-15. marca 1939 Keď nás HITLER rozobral a obsadil zbytok Čiech a zo Slovenska vytvoril vazalskú guberniu??

Mníchovská dohoda.

 Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Taliansko sa dohodli so zreteľom k dohode, ktorej už bolo vo veci odstúpenie sudetonemeckého územia v zásade docielené, na týchto podmienkach a spôsoboch tohto odstúpenia a na opatreniach z neho vyplývajúcich a vyhlasujú, že sú jednotlivo zodpovedné za zabezpečenie krokov nutných k jeho zabezpečenie.

Vypratanie začne 1. októbra.

2.Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Taliansko dojednávajú, že sa vypratanie území vykoná do 10. októbra, a to bez zničenia akýchkoľvek existujúcich zariadení, a že je československá vláda zodpovedná za to, že sa vypratanie vykoná bez poškodenia uvedených zariadení.

3.Spôsoby vyprázdňovania stanoví v jednotlivostiach medzinárodný výbor zložený zo zástupcov Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska a Československa.

4.Postupné obsadzovanie prevažne nemeckého územia nemeckými jednotkami sa začne 1. októbra. Štyri časti územia, označené na priloženej mape, obsadia nemecké jednotky v poradí: Časť územia označenú I 1. a 2. októbra, úsek označený II 2. a 3. októbra, úsek označený III 3., 4. a 5. októbra, úsek označený IV 6. a 7. októbra. Zvyšné územie prevažne nemeckého charakteru bezodkladne určí zhora uvedený medzinárodný výbor a bude obsadené nemeckými jednotkami do 10. októbra.

5. Medzinárodný výbor uvedený v § 3, určí oblasti, v ktorých sa má konať plebiscit. Tieto územia obsadí až do ukončenia plebiscitu medzinárodnej formácie. Ten istý výbor stanoví modality, za ktorých sa plebiscit vykoná, pričom treba pokladať modality ľudového hlasovania v Sársku za základ. Výbor určí tiež deň konania plebiscitu; tento deň však nesmie byť neskorší ako koniec novembra.

6. Konečné vytýčenie hraníc urobí medzinárodný výbor. Tento výbor má právo navrhnúť štyrom mocnostiam, Nemecku, Spojenému kráľovstvu, Francúzsku a Taliansku, vo výnimočných prípadoch nepatrné odchýlky od prísne etnografického určenia oblastí, aby sa tieto preniesli bez plebiscitu.

7. Predpokladá sa opčné právo pre presídlenie do odstúpených oblastí a pre vysídlenie z nich. Opcie musia byť uskutočnené do šiestich mesiacov od uzavretia tejto dohody. Podrobnosti opcie stanovuje nemecko-československý výbor, zváži postup na uľahčenie výmeny obyvateľstva a objasní zásadné otázky, ktoré z tejto výmeny vyplynú.

8. Československá vláda uvoľní v priebehu štyroch týždňov odo dňa uzavretia tejto dohody z vojenských a policajných oddielov všetkých sudetských Nemcov, ktorí si to budú želať. V tej istej lehote prepustí československá vláda všetky sudetonemeckých väzňov, ktorí si odpykávajú trest na slobodu za politické delikty.

Mníchov 29. septembra 1938Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini, Édouard Daladier

Dodatok k dohode Vláda Jeho Veličenstva Spojeného kráľovstva a francúzska vláda sa pripojili k uvedenej dohode na základe toho, že stojí za ponukou obsiahnutú v odseku 6 anglicko-francúzskych návrhov z 19. septembra, týkajúcich sa medzinárodnej garancie nových hraníc československého štátu proti nevyprovokovanému útoku. Akonáhle bude upravená otázka poľskej a maďarskej menšiny v Československu, dajú Nemecko a Taliansko tiež záruku Československu.

Mníchov 29. septembra 1938Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini, Édouard Daladier

Dodatočné vyhlásenie. Štyri prítomní predsedovia vlád sa zhodli na tom, že sa výbor predpokladaný v dnešnej dohode bude skladať zo štátneho tajomníka nemeckého ministerstva zahraničia, veľvyslancov Anglicka, Francúzska a Talianska akreditovaných v Berlíne a z jedného člena, ktorého určí československá vláda.

Mníchov 29. septembra 1938Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini, Édouard Daladier

Dodatočné vyhlásenie. Predsedovia vlád štyroch mocností vyhlasujú, že sa problém poľskej a maďarskej menšiny v Československu, ak nebude vyriešený do troch mesiacov dojednaním medzi príslušnými vládami, stane predmetom ďalšej schôdzky tu prítomných hláv vlád štyroch mocností. Mníchov 29. septembra 1938Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini, Édouard Daladier

Dodatočné vyhlásenie. Všetky otázky, ktoré sa vyskytnú pri odovzdávaní územia, spadajú do príslušnosti medzinárodného výboru.

Mníchov 29. septembra 1938Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini, Édouard Daladier

Nemecko-anglické vyhlásenie. My, nemecký Führer a kancelár a britský ministerský predseda, sme dnes mali ďalšiu schôdzku a zhodli sme sa v poznaní, že otázka anglo-nemeckých vzťahov má rozhodujúci význam pre obe krajiny a Európu. Považujeme dohodu podpísanú včera v noci a anglo-nemeckú dohodu o námorných silách za symboly želanie oboch našich národov nikdy už neísť do vojny jeden proti druhému. Uzniesli sme sa, že metóda konzultácie bude metódou prijatú u k riešeniu akýchkoľvek otázok, ktoré sa týkajú našich dvoch krajín, a sme odhodlaní pokračovať v našom úsilí pri odstraňovaní možných zdrojov svárov a tým prispieť k zabezpečeniu mieru v Európe.

30. septembra 1938 Adolf Hitler, Neville Chamberlain

Priame dôsledky nasledovali v rýchlom slede.

1. októbra 1938 vstupujú jednotky Wehrmachtu na územie ČSR, začína sa vysťahovávanie ČS obyvateľstva, územie Sudet v tento deň pripadlo Nemecku.

   Odstúpenie prezidenta ČSR, autonómia SR,  Hitlerov rozkaz na likvidáciu ČSR

5. októbra 1938, päť dní po Mníchovskej konferencii, odstupuje Dr. Eduard Beneš, z postu prezidenta ČSR.

 6.októbra 1938 podpisujú predstavitelia HSĽS a väčšiny ostatných slovenských politických strán (okrem SD a KSS), Deklaráciu autonómie Slovenska, známu ako Žilinská dohoda. Túto deklaráciu 22. novembra 1938 Národné zhromaždenie ČSR, ústavným zákonom 299/1938 prijalo ako Zákon o autonómii Slovenskej krajiny.

6. októbra 1938 zároveň Vláda ČSR vymenováva J. Tisa za ministra pre správu Slovenska,

 Po tomto akte, rozhodnutím Slovenského snemu, bola rozpustená KS a prešla do ilegality. V novembri 1938 bola zastavená aj činnosť SD, neskôr aj SNS. 18. decembra 1938 sa konali voľby do Snemu. Bola povolená iba jednotná kandidátka. Lehota na podanie kandidátnych listín bola iba 24 hodín.

HSĽS vylúčila z politického života SR ostatné strany a týmto sa posunula do pozície totalitnej štruktúry, po vzore nemeckej NSDAP.

Hitler v rozkaze z 21. októbra 1938 nariaďuje likvidáciu zvyšku Československa. ( zdroj. Domino Svetlík , blog 14.3.2015)

 

PREČO NAŠE OFICIÁLNE MÉDIÁ MLČIA??

Dokonalý prehľad o následnej situácii dáva blog pána Svetlíka, na ktorého si dovolím dať link:

https://domino50.blog.pravda.sk/2015/03/14/14-marec-1939-vznik-slovenskeho-statu-a-rozpad-csr/

Zomierame po stovkách denne, sme prví v úmrtnosti na milión obyvateľov! Kde urobili soudruzi z NDR chybu?

18.02.2021

Začnem priamo s číslami. Od začiatku pandémie spred roka do 17.2.2020 na Slovensku zomrelo na COVID19 alebo s Covidom19 celkovo 6168 obyvateľov, čo je 1129 zomrelých na 1 milión obyvateľov. Týmto parametrom sme od začiatku pandémie na 28 mieste vo svete. Vedie Gibraltár s viac ako 2500 mŕtvych/milión obyvateľov, pred San Marínom s 2119 a Belgickom s 1875m/mil. Na prelome [...]

NR SR musí Lipšica odvolať z funkcie Špeciálneho prokurátora na základe vlastnej chyby!

15.02.2021

Najskôr si ujasníme že aj PREČIN JE TRESTNÝM ČINOM spáchaným z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou neprevyšujúcou päť rokov. Toto je prípad pána Lipšica. Účelovo terajšia koalícia upravila 29.decembra 2020 Zákon o prokurátoroch č 154/2001 v tom, že sa môže stať generálnym či [...]

Manipulujeme počtami hospitalizovaných? Ich počet z počtu aktívnych pozitívnych stúpol za mesiac z 6% na 26, 33%!

09.02.2021

8.2.2021 máme oficiálne tieto údaje: Počet 3453, z toho na JIS 281 a pľúcnej ventilácii 316. Teda Z 3453 hospitalizovaných má ťažší priebeh 597 pacientov, no nie všetci majú ťažký priebeh kovidu, vo veľkej väčšine by boli na JIS a ventilácii asi aj tak, kôli iným nemociam. Kĺzavý 7 dňový medián je 2077, V tento deň máme 13 110 aktívnych pozitívnych, [...]

Pocuvajte pravdu, podcast, pravda, počúvajte Pravdu

Skrotila Čaputová konečne Matoviča?

27.02.2021 06:00

Ochoreniu COVID-19 podľahlo už 7 tisíc Slovákov. Odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) je nevyhnutný a pre koalíciu potrebný.

Taiwan, lampión, festival,

ONLINE: Zrušte patenty na vakcíny, vyzýva WHO. Firmy nechcú

27.02.2021 06:00

WHO vyzvala farmaceutické firmy, aby pri vakcínach proti koronavírusu pozastavili platnosť patentov. Narazila však na odpor.

pocasie-27-2-2021

Víkend bude chladnejší, zlepší sa to v novom týždni?

27.02.2021 00:00

Po extrémne vysokých teplotách počas týždňa sa posledný februárový víkend predstaví v chladnejšom kabáte. Bude to tak aj začiatkom marca?

Jemen / vojak / vojaci / armáda /

Ťažké boje na severe Jemenu si vyžiadali vyše 60 životov

26.02.2021 22:56

Iránom podporovaní povstalci nedávno zintenzívnili bojové akcie s cieľom zmocniť sa strategického mesta Márib.

simon22

Nežijem krátko aby som nič nevedel, ale ani príliš dlho aby som všetko zabudol...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 453
Celková čítanosť: 2195419x
Priemerná čítanosť článkov: 4846x

Autor blogu

Kategórie