Minister Erik Tomáš sa mýli, nikto nie je diskriminovaný pri rodičovskom bonuse.

21. februára 2024, simon22, Nezaradené

V nedeľnej diskusii otvoril minister Erik Tomáš zasa „nespravodlivosť a diskrimináciu“ rodičovského bonusu – teda rodičovského dôchodku od detí svojim rodičom.

V prípade, ak bol priemerný vymeriavací základ dieťaťa nad 1 564,80 € (suma vyššia ako 1,2-násobopriemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2022), presná suma príjmov však v rozhodnutí uvedená nebude. Uvedená bude táto informácia spolu s tým, že v tomto prípade je rodičovský dôchodok 23,50 eura, teda maximálna možná suma za jedno dieťa.

Pri 1000 eurách je bonus 15 eur mesačne pre rodiča a pri 1200 je to 18 eur.

Ja konkrétne mám tri deti, a teda spolu s manželkou dostaneme každý asi 45 eur mesačne, no v jednorázovej výplate… To som diskriminovaný, lebo moje deti zarábajú menej ako 1650 a nedostanem teda 70,50? Takto to myslel minister? On hovoril o tom, že bezdetní manželia na dôchodku sú týmto „diskriminovaní“!! HLUPÁK JE TO, opakuje Sulíkovú mantru o diskriminácii, obaja však zabudli na jedinú vec. Bezdetní minuli vždy všetok svoj zárobok jedine na seba, nikoho nevychovali , nik nepokračuje vo vytváraní hodnôt. Teda pre budúcnosť spoločnosti sa ničím nepričinili. Vychovať dieťa sú OBROVSKÉ NÁKLADY, oni to čo zarobili, všetko minuli na seba. A je úplne jedno či nemohli mať deti, alebo nechceli. Deti pracujúce v zahraničí?, NO prepáčte, toto je v podstate sociálna dávka nášho systému, aby zachoval náš národ a aj tým pomohol plodeniu detí, ktoré budú o dvadsať rokov vytvárať hodnoty. Ak deti terajších dôchodcov pracujú v zahraničí a teda svojimi daňami podporujú zahraničné štáty a ich sociálny či zdravotný systém, tak samozrejme že pre svojich rodičov nemôžu očakávať túto pomoc z nášho sociálneho systému. Nič im nebráni prispievať svojim rodičom na dôchodku mesačne omnoho viac, ako je to v prípade tohto bonusu, teda max 23,50!

Rovnako, ako nedostávajú bezdetní detské prídavky, keď nevychovávajú deti, nemôžu to považovať za diskrimináciu. A ak žiješ v zahraničí a pracuješ, dostávaš rodinné prídavky v štáte v ktorom pracuješ a v podstatne väčšej výške ako na Slovensku. Tiež nenapadlo Sulíka či teraz Tomáša vykrikovať, že my na Slovensku sme diskriminovaní malými prídavkami oproti Rakúsku!

Preto som presvedčený, že NIKTO NIE JE DISKRIMINOVANÝ, ide o sociálnu dávku zohladňujúcu počet pracujúcich detí a ich momentálne príjmy s dvojročným oneskorením.

Zdroj pre výpočet bonusu pre rok 2024

 https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/rodicovsky-dochodok-bonus-2024