Ako výhodne kupujeme F16 z USA? ? Marocká jednotka výzbroje je o 56miliónov 377 142, 85 USD lacnejšia!

15. apríla 2019, simon22, Nezaradené

Vláda schválila nákup F16 Block72 z USA za údajne najvýhodnejších podmienok, aké sú na trhu možné. Skopírujem kúsok textu, ktorý je z vládneho dokumentu USA:

Slovenská republika požiadala o možný predaj štrnástich (14) konfiguračných lietadiel F-16 Block 70/72 V; až šestnásť (16) F-16 F110 General Electric alebo motory F100 Pratt & Whitney (MDE); pätnásť (15) M61 A1 Vulcan 20mm Guns (MDE); šestnásť (16) APG-83 Aktívne elektronicky radené radary (AESA) (MDE); štrnásť (14) Modulárne misijné počítače (MDE); štrnásť (14) zabezpečených komunikačných systémov LINK-16 (MIDS-JTRS) (MDE); šestnásť (16) Systémy integrovaného navigačného systému LN260 EGI s integrovaným navigačným systémom (EGI) (MDE); štrnásť (14) Systémy kĺbových pripevňovacích systémov (MDE); štrnásť (14) Vylepšené programovateľné zobrazovacie generátory (iPDG) (MDE); tridsať (30) rakety AIM-120C7 vzduch-vzduch, sto (100) rakiet AIM-9X vzduch-vzduch; dvanásť (12) riadených rakiet AIM-9X Captive Air, dve (2) AIM-120C7, dvadsaťštyri (24) AIM-9X doplnkových navádzacích jednotiek…. Služby vlády USA a dodávateľov technickej, inžinierskej a logistickej podpory; a ďalšie súvisiace prvky logistiky a podpory programu. Celkové odhadované náklady sú 2,91 miliardy USD.

25.marca 2019 schálili v USA žiadosť Maroka na obdobné lietadlá :

WASHINGTON, 25. marca 2019 – Ministerstvo zahraničných vecí prijalo rozhodnutie o schválení možného zahraničného vojenského predaja lietadiel F-16C / D Block 72 a súvisiaceho vybavenia do Maroka za odhadované náklady vo výške 3,787 miliardy USD. Agentúra pre obrannú bezpečnostnú spoluprácu vydala požadovanú certifikáciu, v ktorej oznámila Kongresu o tomto možnom predaji 22. marca 2019.

Marocká vláda požiadala o kúpu dvadsiatich piatich (25) lietadiel F-16C / D Block 72; dvadsaťdeväť (29) motorov (Pratt & Whitney F100-229) (zahŕňa 4 náhradné diely); dvadsaťšesť (26) APG-83 aktívnych elektronicky radených radarov (AESA) (obsahuje 1 náhradný); dvadsaťšesť (26) modulárnych Mission Computers (obsahuje 1 náhradný); dvadsaťšesť (26) Multifunkčných systémov na distribúciu informácií Link-16 – JTRS (MIDS-JTRS) s terminálmi TACAN a ESHI (obsahuje 1 náhradný); dvadsaťšesť (26) integrovaných globálnych navigačných systémov LN260 (EGI) (zahŕňa 1 náhradný); štyridsať (40) kĺbové nalepovacie systémy (JHMCS) (zahŕňa 5 náhradných dielov); dvadsaťšesť (26) vylepšených programovateľných zobrazovacích generátorov (iPDG) (zahŕňa 1 náhradný); tridsať (30) M61 Al Vulcan 20mm zbrane (obsahuje 5 náhradných); päťdesiat (50) viacúčelových odpaľovačov LAU-129; štyridsať (40) AIM-120C-7 Rozšírené stredne veľké rakety vzduch-vzduch (AMRAAM); štyridsať (40) usmerňovacích sekcií AIM-120C-7; tri (3) súpravy koncových súprav JDAM GBU-38/54…. Služby vlády USA a dodávateľov inžinierskych, technických a logistických služieb; a ďalšie súvisiace prvky logistiky a podpory programu. Odhadované náklady sú 3,787 miliárd USD.

Kontrakty nie sú totožné, no oba obsahujú predpokladané dodávky rovnakých lietadiel F16 C block 72, motorov, rovnakých rakiet aj iného vybavenia, ako aj preškolenie personálu a integrovanie novej výzbroje… a prostým delením zisťujem, že možná  jednotková cena dodávky je v našom prípade 207 857 142,8 USD a pri objednávke Maroka je to 151 480 000 za jednotku….. Rozdiel na jednotke dodania je 56 miliónov 377 tisíc USD.. O toľko je naša jednotka nového lietadla DRAHŠIA ako tá pre

Maroko. Podotýkam, že Maroko má vo svojej výzbroji už 13 kusov F16 C block 52 a 8x F16D ( dvojmiestne)… Rakety AIM-9X sú základné tepelne navádzané krátkeho doletu, tie máme ponúknuté naviac v počte 100kusov. Veľkých rakiet doletu do 105km typu AIM120C7 máme my ponúknutých 30( dve na lietadlo) Maroko 40.

 Ak by som odrátal tých 100 rakiet AIM-9X, pričom by som vyšiel z ceny obchodu   http://www.deagel.com/Defensive-Weapons/AIM-9X-Sidewinder_a001166003.aspx

„The Navy and the Air Force have commitments to take delivery of up to 10,142 missiles worth $3 billion including development costs“ teda jedna asi za 295 800 USD x100= mínus 29 580 000 USD z ceny nášho kontraktu. Dospeli  by sme k cene bez týchto rakiet 2,88042 miliardy  : 14 lietadiel = 205 744 285,71 za jednotku výzbroje, oproti marockej je to naše DRAHŠIE o 54 264 285,7 USD na jedno lietadlo….

Pri cenách z ponuky pre Maroko by našich 14 lietadiel s príslušenstvom a servisom vyšlo 2 miliardy 120 miliónov 720 tisíc USD… teda o 789 miliónov 280 tisíc USD menej ako ponuka USA pre nás.

Na ten obrovský rozdiel za jednotku výzbroje by sa mali zodpovední pýtať ministra obrany, aby presne doložil ako je to možné, pri rovnakej leteckej technike od rovnakého dodávateľa!! Bolo by vhodné preukázať, prečo je ponuka pre nás o toľko drahšia a že je všetko v poriadku..

Zdroj: Defence Security Cooperation Agency